นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

 

1.1。ยินดีต้อนรับสู่ Thai Live Co., Ltd. และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "Thai Live ", "พวกเขา", "พวกเขา", "พวกเขา", "พวกเขา", "พวกเขา", "ฉัน" หรือ "ของเรา") Thai Live ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างจริงจังตามบทบัญญัติของกฎหมายเวียดนาม ("กฎหมายความเป็นส่วนตัว") เกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล และมุ่งมั่นที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวและผลประโยชน์ของผู้ใช้ทั้งหมดบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา ( "แพลตฟอร์ม")) (เราเรียกรวมกันว่าแพลตฟอร์มและบริการที่เราให้ไว้ตามที่อธิบายไว้ในแพลตฟอร์มของเรา) ฉันคือ "บริการ") ผู้ใช้คือบุคคลที่ลงทะเบียนบัญชีกับเราเพื่อใช้บริการ รวมถึงผู้ซื้อและผู้ขาย (รวมเรียกว่า "ผู้ใช้" "คุณ" หรือ "ของคุณ") เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เรา และเชื่อว่าเป็นความรับผิดชอบของเราในการจัดการ ปกป้อง และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว" หรือ "นโยบาย") ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ให้และ/หรือเก็บข้อมูลของคุณกับเราในปัจจุบันและในอนาคต และเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา

 

1.2 “"ข้อมูลส่วนบุคคล" หรือ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลหรือข้อมูลที่ได้รับจากข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือมีความสามารถในการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตาม ตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงชื่อ , หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลการติดต่อ

 

1.3 โดยการใช้บริการ การลงทะเบียนสำหรับบัญชีของเราหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม คุณรับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับนโยบายนี้ วิธีการ ข้อกำหนดและ/หรือนโยบายที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเราหรือเยี่ยมชมโรงงานหรือเว็บไซต์ของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้คุณทราบ รวมถึงการโพสต์การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขบนแพลตฟอร์มของเรา ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต โดยการใช้บริการหรือแพลตฟอร์มต่อไป รวมถึงธุรกรรมของคุณ คุณรับทราบและตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

 

1.4.นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ร่วมกับคำบอกกล่าว ข้อกำหนดในสัญญา และเงื่อนไขความยินยอมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย และ/หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง คุณไม่ได้ตั้งใจที่จะลบล้างคำบอกกล่าวดังกล่าวหรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนด

 

1.5。นโยบายนี้ใช้กับผู้ขายและผู้ซื้อบริการ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

 

2. เมื่อ Thai Live รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

2.1。เราจะ/อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ

 

● เมื่อคุณลงทะเบียนและ/หรือใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา หรือเมื่อคุณเปิดบัญชีกับเรา

 

● เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มใด ๆ ทางออนไลน์หรืออื่น ๆ รวมถึงการลงทะเบียนหรือแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

 

● เมื่อคุณทำข้อตกลงใด ๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบของคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

 

● เมื่อคุณโต้ตอบกับเรา เช่น ทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจบันทึกไว้) จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน อีเมลและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

 

● เมื่อคุณใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของเรา หรือโต้ตอบกับเราผ่านแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ หรือบริการของเรา ซึ่งรวมถึงผ่านคุกกี้ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อคุณโต้ตอบกับแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ของเรา

 

● เมื่อคุณอนุญาตให้แชร์ข้อมูลกับแอพหรือแพลตฟอร์มของเราบนอุปกรณ์ของคุณ

 

● เมื่อคุณเชื่อมโยงบัญชี Thai Live ของคุณกับบัญชีโซเชียลมีเดียหรือบัญชีภายนอกอื่น ๆ หรือใช้คุณสมบัติเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่น ๆ ตามนโยบายของซัพพลายเออร์

 

● เมื่อคุณเทรดผ่านบริการของเรา

 

● เมื่อคุณให้ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนกับเรา

 

● เมื่อคุณสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน หรือ

 

● เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

กรณีข้างต้นไม่ใช่รายการกรณีทั้งหมด เฉพาะบางกรณีเท่านั้นที่แสดง

เช็คอินสำเร็จ
รับคะแนนโบนัส:
บันทึกการเช็คอิน
รับบันทึก >
คะแนนของฉัน
เช็คอินแล้ว วัน
ประวัติเช็คอิน
เวลา คะแนน รายละเอียด